Shut, and read...

Shut, and read...

Monday, December 23, 2013

Skim Baru Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Assalamualaikum dan selamat sejahtera...

Pada 16 Disember 2013 lepas kerajaan Malaysia telahpun mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40/2013 untuk memaklumkan dan melaksanakan penggabungan skim perkhidmatan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) serta Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) kepada satu skim bersepadu iaitu skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

Apa yang baharu di dalam skim ini, skim ini adalah skim yang menyeluruh merangkumi kumpulan Pelaksana dan Kumpulan Pengurusan dan Professional.

Gambaran skim baharu ini boleh dipermudahkan dengan gambar rajah berikut: 


Dengan ini, skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pelaksana akan disekalikan dengan Kumpulan Pengurusan dan Professional. Semua gred akan diselaraskan kepada DG berbanding DGA bagi Kumpulan Pelaksana dan DG bagi Kumpulan Pengurusan dan Professional. 

Apa yang lebih menariknya bagi skim baharu ini, terdapatnya gaji permulaan bagi pegawai yang memiliki ijazah sarjana serta doktor falsafah pada Gred DG41.

Bagi pegawai yang mempunyai ijazah sarjana, gaji permulaan pada gred DG41 yang ditetapkan ialah sejumlah RM2733.98.

Bagi pegawai yang mempunyai ijazah doktor falsafah pula, gaji permulaan pada gred DG41 yang ditetapkan ialah sejumlah RM 3040.60.

Hal ini beerti, pegawai-pegawai yang mempunyai ijazah sarjana dan ke atas akan menikmati gaji yang lebih tinggi berbanding pegawai-pegawai lain yang mempunyai gred atau tangga gaji yang sama dengannya. 

Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma yang menyambung pelajarannya di peringkat ijazah sarjana muda pula, akan dinaikkan gred kepada DG42 (jika menepati syarat yang ditetapkan). Sejajar dengan usaha kerajaan dalam menjayakan Program Pensiswazahan Guru, skim baharu ini  umpama memberikan satu semangat dan anjakan usaha kepada guru-guru untuk memajukan tahap pendidikan pendidikan mereka kepada yang lebih tinggi. 

Untuk maklumat dan perincian yang lebih lanjut, boleh lihat sendiri pekeliling perkhidmatan tersebut di sinip/s: boleh la sambung master. hehehehehehehehehehe.....


"Dosa pahalaku Allah saja yang tahu"

-Syamim-

No comments:

Post a Comment

Apa lagi tu, sila2..